EUROPEAN UNION -
jestem na tak

Gmina Gaszowice po raz kolejny gościła zagranicznych partnerów w związku z realizacją projektu pn. „European Union - jestem na tak”. Podobnie jak w latach ubiegłych odwiedziły nas delegacje następujących partnerów zagranicznych: Miasta Bruntal, Miasta Calau, Miasta Krompachy oraz miejscowości Litultovice. Wizyta odbywała się w dniach od 5 do 7 kwietnia br.

Pierwszą aktywnością były warsztaty, w trakcie których wszyscy reprezentanci poszczególnych krajów uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach związanych z eurosceptycyzmem w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zajęcia zakończyły się debatą na temat przyszłości Europy, na której rozmawiano o lokalnych kandydatach do Parlamentu Europejskiego.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań integracyjnych m.in. prelekcja amatorskiego filmu „Rydwany węgla” dotyczącego historii górnictwa w rejonie Gminy Gaszowice, zwiedzanie Rybnika, zwiedzanie kopalni „Guido” - zjazd 320 m pod ziemię, udział w lokalnym kiermaszu Wielkanocnym oraz uroczysta kolacja wraz z prezentacją artystyczną.
Ideą projektu jest zbudowanie silnej i solidarnej Europy. Poprzez działania projektowe chcieliśmy wzmocnić europejski wymiar i legitymację demokratycznego procesu decyzyjnego UE. Rezultatem powinno być zachęcenie do udziału w nadchodzących wyborach, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych kampanii informacyjnych. Mamy nadzieję że dzięki wymienionym działaniom udało się nam przeciwdziałać rosnącemu eurosceptycyzmowi, przy okazji zbudować międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje. 

website templates
Mobirise

Ve dnech 5.4.-7.4.2019 realizovala obec Gaszowice projekt „EUROPEAN UNION – jsem pro”. V aktivitách byli zaangažovaní zástupci z České republiky – Bruntálu a Litultovic, Slovenska – z Krompach, a z Německa – z Calau. V rámci projektu byly organizovány integrační aktivity a dílny na témata spojená s euroskepticismem. Expert, který vedl dílny, pobízel všechny účastníky k účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Vedla se debata, v níž se účastníci projektu vyjadřovali k tématu nadcházejících voleb a sdíleli své vize Evropy. V rámci projektu shlédli účastníci film „Dvoukolé vozy uhlí”, který pojednává o historii jednoho místního dolu a o okolních lokalitách. Byl rovněž zorganizován výlet do památkového černouhelného dolu Guido ve městě Zabrze. Významnou součástí projektu bylo představování hostů během velikonočního jarmarku. Hosté připravili stánky s místními produkty a rozdávali propagační materiály ze svých měst. Všichni účastníci projektu během realizace jednotlivých aktivit sdíleli své zkušenosti a připomínky k projektu. Šlo o další projekt, který ukázal, že Evropa je naším společným statkem.

Mobirise

V dňoch 5.4.-7.4.2019 realizovala obec Gaszowice projekt "EUROPEAN UNION - som pre". V aktivitách boli zaangažovaní zástupcovia z Českej republiky - Bruntálu a Litultovic, Slovenska - z Krompách, a z Nemecka - z Calau. V rámci projektu boli organizované integračné aktivity a dielne na témy spojené s euroskepticizmom. Expert, ktorý viedol dielne, nabádal všetkých účastníkov k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Viedla sa debata, v ktorej sa účastníci projektu vyjadrovali k téme nadchádzajúcich volieb a zdieľali svoje vízie Európy. V rámci projektu si účastníci pozreli film "Dvojkolesové vozy uhlí", ktorý pojednáva o histórii jednej miestnej bane a o okolitých lokalitách. Bol taktiež zorganizovaný výlet do pamiatkovej uhoľnej bane Guido v meste Zabrze. Významnou súčasťou projektu bolo predstavovaní hostí počas veľkonočného jarmoku. Hostia pripravili stánky s miestnymi produktmi a rozdávali propagačné materiály zo svojich miest. Všetci účastníci projektu počas realizácie jednotlivých aktivít zdieľali svoje skúsenosti a pripomienky k projektu. Išlo o ďalší projekt, ktorý ukázal, že Európa je našim spoločným majetkom.

Mobirise

Vom 5 bis zum 7 April 2019 fand in der Gemeinde Gaszowice das Projekt „EUROPEAN UNION – ich bin dafür” statt. Am Projekt nahmen die Vertreter aus Tschechien – Bruntal und Litultovice, aus der Slowakei – Krompachy und aus Deutschland – Calau teil. Das Ziel des Treffens waren die Integration und Workshops zum Thema Euroskepsis. Der Spezialist, der die Workshops führte, ermutigte alle Teilnehmer zur Abstimmung an den kommenden Wahlen zum Europarlament. Es fand auch eine Debatte statt, in der die Teilnehmer eigene Meinung äusserten. Im Rahmen des Projektes schauten sich die Teilnehmer den Film „Kohlenstreitwagen” an, der von der Geschichte der Grubbe in unserem Region erzählte. Man organisierte auch den Ausflug zum Denkmalsteinkohlenbergwerk Guido in Zabrze. Ein wichtiges Element war die Vorstellung der Gäste während des Ostermarkts. Die Gäste bereiteten eigene Stände mit Lokalprodukten vor und verteilten verschiedene Broschüren aus eigenen Städten. Alle Teilnehmer tauschten die ganze Zeit die Erfahrungen und Bemerkungen zum Projekt aus. Das war ein nächtes Projekt, das zeigte, dass Europa unser allgemeines Gut ist.

Mobirise
Mobirise